Grote Veldhommel
 
Bombus magnus

De Grote Veldhommel is een vrij zeldzame hommel met een korte tong.

Bij de koningin strekt de lichtgele kraag zich uit tot ver onder de vleugelinplant. Het borststuk en het tweede achterlijfssegment hebben een heldergele band. De band over het tweede tergiet is vrij breed. De achterlijfspunt is wit. De koningin meet tot 22 mm.

De werkster heeft een heldergele brede kraag op het borststuk. Het achterlijf heeft een brede, citroengele band over tergiet 2. De achterlijfspunt is wit. De werkster meet tot 17 mm.

Het mannetje heeft gele beharing op de kop. Het borststuk en het tweede achterlijfssegment hebben een heldergele band. De achterlijfspunt is wit. Het mannetje meet tot 16 mm.

Deze hommel vliegt in één generatie van half maart tot eind oktober en komt vooral voor in half open tot zeer open landschapstypen op zandgrond. De hommel vertoont een voorkeur voor natte heidevelden (Gewone Dophei). Deze hommel wordt slechts zelden ver van heideterreinen waargenomen.

Deze hommel blijkt nog meer aan heidegebieden gebonden te zijn dan de Veenhommel.

De soort komt niet in het stedelijke gebied voor.

De pas ontwaakte koningin is in het voorjaar vaak op de grond te vinden, vaak in of aan de rand van droge dennenbossen in stuifzanden, waar ze in de zon opwarmt. 

Deze hommel nestelt ondergronds in kolonies die 50 tot 300 individuen tellen.

Koninginnen foerageren vrijwel alleen op Gewone Dophei. De hommel wordt ook gezien op Winterbloeiende Heide. Deze hommel kan de nectar normaal gezien bereiken, maar soms wordt een gaatje in de bloem gebeten om nog gemakkelijker de nectar te bereiken.

Aan de rand van heidevelden kan men de hommel ook soms zien op Valse Salie en Braam. In bossen wordt de Blauwe Bosbes bezocht.

Rhododendron-soorten (zoals bijvoorbeeld de Pontische Rhododendron) zouden een goede nectarbron zijn voor de koninginnen van deze hommel.

De werksters zijn kleiner en foerageren vaak op de (kleinere) bloemen van Struikhei en Brem. Mannetjes kan men ook op Struikhei en Gewone Dophei zien.

De Tweekleurige Koekoekshommel is de meest waarschijnlijke koekoekshommel bij deze soort.