Deel 4
 
Een overzicht van goede hommelplanten
We vermelden in dit overzicht ook het belang van de planten voor andere soorten dan hommels. Een ecologisch beheer heeft immers onder meer als doel om de biodiversiteit te behouden en te versterken waar mogelijk door een gebied optimaal te beheren en in te richten voor zoveel mogelijk verschillende soorten.   

Uit het overzicht zal hiermee ook blijken dat veel planten die geschikt zijn voor hommels of andere bijen ook belangrijk zijn voor andere soorten zoals bijvoorbeeld vlinders en zweefvliegen.

Wilde kruidachtige planten
Bomen en struiken
Planten van tuinen, moestuinen en boomgaarden