Deel 5
 
De 7 V's voor meer hommels
Met een grotere variatie aan planten en dieren wordt niet alleen de bestaanszekerheid van soorten vergroot; ook de leefomgeving voor de mens verbetert erdoor.

De kans op het zien van een zoogdier, vogel, vlinder of bij in de directe omgeving vergroot er ook door. Door de natuur meer ruimte te geven kan men een belangrijke rol spelen in het voortbestaan van verschillende soorten.

Recent ingeburgerde of inburgerende niet-inheemse planten dragen vaak wel bij aan de nectarvoorziening voor insecten, maar normaliter niet aan de stuifmeelvoorziening, omdat er weinig inheemse insecten zijn die zich voor wat betreft het verzamelen van stuifmeel aangepast hebben aan uitheemse planten. Daarom kan bij voorkeur worden gekozen worden voor inheemse planten. De inheemse bloeiende planten moeten zowel in de agrarische gebieden als de natuurgebieden en de stedelijke gebieden zoveel mogelijk worden ontzien. Het zijn de voedselleveranciers waar onze hommels afhankelijk van zijn. Omgekeerd zorgen de hommels van weer voor de bestuiving van de bloeiende planten.

Maar niet alleen voedsel is belangrijk voor hommels. In Vlaanderen moeten we er naar streven dat de 7 V’s voorhanden zijn voor de hommels die hier (kunnen) voorkomen; Voedsel, Voortplantingsmogelijkheid, Verblijfsmogelijkheid, Verbindingen, Verwildering, Variatie en Veiligheid.

We gaan na welke maatregelen we voor de hommels kunnen nemen voor elk van deze V’s, waarop we ook hier weer aandacht besteden aan de eisen die onze andere bijen stellen.


Zorgen voor de 7 V’s   =

zorgen voor meer hommels1. Voedsel
2. Voortplantingsmogelijkheid
3. Verblijfsmogelijkheid
4. Verbindingen
5. Verwildering
6. Variatie
7. Veiligheid